domingo, 22 de maio de 2016

Estratexias para mellorar a atención do teu fillo

Os propios pais poden influír significativamente na capacidade de atención dos seus fillos. Se fomentas certas condutas en casa mellorarás a súa concentración en todos os ámbitos, incluído o escolar.

1. Descobre onde está o problema. A falta de atención non sempre afecta a todos os ámbitos do neno, senón que en ocasións céntrase nun deles: unha materia ou un tema en concreto, unha actividade que non lle gusta, certas actitudes,.... Empeza por obser
varlle e, se é necesario, preguntarlle o motivo da súa falta de interese. Así poderás actuar de maneira máis axustada.

2. Sei preciso. En ocasións os nenos non nos atenden porque lles ofrecemos demasiada información ou non somos suficientemente claros. É importante que escollas as palabras adecuadas, deas sempre ao teu fillo datos sinxelos e comprensibles e pídaslle que pregunte aquilo que non entenda ou lle animes a que che solicite máis información. Fomenta tamén unha contorna de traballo sen distraccións, por exemplo no momento de facer os deberes ou estudar.

3. Aposta pola organización e a rutina. Establecer uns horarios e normas axuda ao neno para ter claro o que debe facer en cada momento. Podes comezar impoñéndoas ti, pero terás que ir ensinándolle a que sexa o teu propio fillo quen as estableza para si mesmo: cando ten que facer os deberes, cando é tempo de xogo, cando hai que estudar, ler, xuntarse na mesa para cear en familia e irse a durmir,.....Unha vida ordenada e saudable axuda a que nos centremos.

4. Promove a actividade. É importante que animes ao teu fillo para afrontar as tarefas de maneira activa. É moito máis sinxelo que se concentre en estudar se fai resumos ou esquemas que se se limita a ler a teoría. Mesmo no lecer e o tempo libre é mellor que opte por levar a cabo unha actividade que lle requira certa atención (xa sexa facer un crebacabezas, xogar a un xogo de mesa ou participar nun deporte de equipo) no canto de elixir entretementos pasivos como ver a televisión, que esixe un esforzo mínimo.

5. Comprende os seus límites. Non lle forces demasiado, porque nenos e adultos temos unha capacidade limitada de atender e concentrarnos. Descansar tamén é positivo, só tes que ensinarlle a distinguir entre facer unha pausa e procrastinar, ese novo verbo tan de moda que afecta tamén os maiores e que nos move a aprazar as obrigacións. Faille comprender que se se centra en cada tarefa ao seu debido momento, terá tempo para todo.

Visto en aulaplaneta.com