domingo, 22 de novembro de 2015

Cousas que non lle debemos dicir aos nosos fillos e fillas

Nas reunións de principio de curso os profesores titores explican a importancia da comunicación entre o colexio e a familia e sempre mostran a súa absoluta dispoñibilidade para comunicarse en titorías para poder liquidar os desacordos ou conflitos que haxa e poder así axudar aos nenos e nenas.

Dúas nais amigas que quedan charlando á saída do colexio. Os seus fillos estiveron o fin de semana estudando para un exame que ían ter o luns. Ao saír do cole o luns, os fillos  cóntalle á súas nais que non tiveron o exame. Unha nai, á que lle molestou bastante ter menos tempo libre o fin de semana porque o seu fillo tiña que estudar, non pode conterse e di: “Pero por que non che puxo o exame? Todo o fin de semana estudando para nada! Claro, é que os profes, con tal de non traballar” e o desafogo continúa mentres a outra nai súmase ao carro da indignación e o desprestixio da profesora diante dos seus fillos. As nais chegan a dicir que a profesora é unha vaga, que como falta o respecto ás familias, que fai o que lle dá a gana…

Como sentirán os seus fillos ante estes comentarios?
Aínda que non o exterioricen, eses nenos se sentirán confusos, xa que un pilar da súa educación é desautorizado e desprestixiado por outro dos pilares da súa educación, a súa nai. Ademais as queixas da nai non  axuda nada na educación do seu fillo  xa que  é unha queixa que nada vai cambiar: non vai recuperar o tempo  do fin de semana

Que poderían facer as nais?
            1.-Pedir unha titoría para preguntar por este episodio
            2.- Poderían pensar que polo menos agora o seu fillo entende e sábese a lección, de modo que non pensaría que estudou para nada.
            3.- Gañarían moito se entendesen que a profesora do seu fillo debe ser unha aliada, non unha especie de rival.
            4.- Poderían falar coa profesora sobre a necesidade da familia de contar con tempo libre o fin de semana.
            5.- Poderían contribuír acalmar os ánimos dos seus fillos en lugar de acenderse aínda máis
            6.- Poderían ver o lado positivo dun fin de semana de traballo duro por un exame.
            7.- Poderían poñerse tamén no lugar da profesora en lugar de desprestixiala ou polo menos concederlle o beneficio da dúbida.

“Desprestixiar ou desautorizar ao profesor non axuda en absoluto aos nosos fillos. En ocasións mirámonos, cooperamos, falámonos e coordinámonos. En ocasións poñémonos de costas, non nos miramos, non nos falamos, non nos organizamos. E entón non avanzamos. E os nenos están na auga, esperando que nos poñamos de acordo”


Ningún comentario:

Publicar un comentario