domingo, 4 de decembro de 2016

Resumo dos resultados das probas de Comprensión Lectora

Durante estes tres últimos anos, nos meses de novembro. aplicámoslle ao alumnado de segundo a sexto unha proba de comprensión lectora.
Esta proba vai dirixida a valorar a comprensión lectora dun xeito amplo, a partir de textos de tipoloxía diversa, con temáticas que se refiren ás diferentes áreas curriculares.
As preguntas recollen as principais dimensións da comprensión lectora: literal, inferencial, reorganizativa e crítica.
Nestas probas os nenos han de inferir, relacionar, sacar conclusións, resumir, secuenciar, prever, emitir xuízos, etc.
A partir de textos breves, o alumno ten que responder preguntas en relación co escrito, podendo elixir entre diversas alternativas que lle obrigarán facer un esforzo de aproximación moi grande para seleccionar a que cre máis adecuada, máis próxima ao sentido do texto, á intención do autor, ao contido global ou específico dos termos. obrigaralle a elaborar, non a contestar por simple recordo inmediato, senón a comprender profundamente, dando valor aos xiros, ás intencións non explícitas pero se suxeridas, inferindo o sentido implícito ou deducindo o que se desprende de devandito texto.

A baremación é a seguinte:

  • Puntuación 1-2: dificultade severa na comprensión lectora.
  • Puntuación 3: dificultade na comprensión lectora. 
  • Puntuación 4-5-6.: comprensión lectora na normalidade
  • Puntuación 7-8: boa comprensión lectora
  • Puntuación 9-10: moi boa comprensión lectora
Os resultados foron os seguintes:


COMPARATIVA POR CURSOS ACADÉMIOS

MEDIA CURSO  14-15
4,8


MEDIA CURSO  15-16
5,1


MEDIA CURSO  16-17

5,2


Curso 14-15
Curso 15-16
Curso 16-17
Nº aa
% aa
Nº aa
% aa
Nº aa
% aa
Moi Baixo (1)
11
5,7
6
3,0
8
4
Moi Baixo (2)
17
8,9
14
7,0
15
7,5
Baixo (3)

29
15,3
29
14,6
27
13,5
Moderadamente Baixo (4)
27
14,2
30
15,1
30
15
Normalidade (5)
30
15,8
35
17,7
26
13
Normalidade (6)
34
17,9
32
16,2
28
14
Moderadamente alto (7
23
12,1
26
13,1
36
18
Moderadamente alto (8)
17
8,9
15
7,6
21
10,5
Alto (9)

1
0,5
10
5,1
8
4
Moi Alto (10)
1
0,5
1
0,5
1
0,5Se observamos as porcentaxes de preguntas contestadas ben, segundo o tipo de textos, observamos ca media de contestacións neste curso está por riba do 50% cunha melloría ano tras ano

TIPO DE TEXTO

14-15
15-16
 16-17
NARRATIVO


52%
55%
 58%
EXPOSITIVO


53%
55%
 53%
POETICO


46%
50%
 50%
MATEMÁTICO

47%
47%
 55%
INT. GRÁFICO

50%
53%
 55%
Os % refírense aos porcentaxes de preguntas contestadas ben
Con estes datos está claro que estamos a traballar no camiño indicado. Parabén a todos por estes excelentes resultados

Ningún comentario:

Publicar un comentario