venres, 19 de febreiro de 2016

Consellos contra o Fracaso Escolar

Os pais adoitan ter tomar diferentes actitudes ante o fracaso escolar segundo o psiquiatra Alejandro Rocamora:
 1. Frustración.-A frustración é o sentimento predominante nas familias con fillos con baixo rendemento académico. Son pais que senten angustiados e sofren por ese acontecemento. Pero, mirando con detemento, podemos descubrir que non sofren polos fillos, senón por eles mesmos: "O meu fillo non cumpriu as miñas expectativas e por isto son un desgraciado", dinse. 
 2. Agresividade.-Unha reacción agresiva pode ser consecuencia do anterior. Maniféstase de moi diversas maneiras: 
  1.  Disciplina severa, acompañada de castigos físicos ou reproches constantes. 
  2. Unhas esixencias desmesuradas dos pais. 
  3. Converter aos fillos nos causantes de todas as desgrazas: "O teu mal comportamento e as túas mala notas van levar á tumba". Desta forma, o fillo pouco estudioso convértese no 'pararraios' de todos os males da familia.
  4. Esta reacción agresiva dos pais provoca no fillo un dobre sentimento: 
   1. Culpa. Por non poder cumprir as expectativas dos pais
   2. Desvalorización de si mesmo. Por considerarse el mesma orixe deses males.
   3. E o círculo vicioso péchase, porque eses sentimentos levan ao fracaso escolar e este, á súa vez, incrementa a culpa e a baixa autoestima.
 3. Alivio.-Aínda que poida resultar paradoxal, o fracaso escolar pode ser vivido de forma positiva e como un alivio por algúns pais: É a forma de non sentirse superado polo fillo. É a maneira de desviar a atención a outro asunto "esquecendo" outros conflitos máis graves da parella ou da propia familia. Así, pais inseguros, frustrados polos seus escasos logros profesionais ou laborais, poden experimentar, a niveis máis inconscientes, benestar por ese fracaso escolar do fillo. Desta forma senten 'seguros' de non ser superados por el. Externamente esta reacción do proxenitor configúrase frecuentemente baixo o modelo do "pai pasota" ante as malas notas do fillo: non lle dá importancia ao rendemento académico, tanto se é positivo como negativo. É máis, ás veces, toma unha postura tan excesivamente tolerante e comprensiva que provoca a irritación do outro cónxuxe. Por outra banda, e en moitas ocasións, as "malas notas" son unha boa escusa para aprazar a resolución doutros conflitos familiares: alcoholismo do pai, grave conflito da parella, difícil situación económica ou laboral, etc. Todo iso pasa a un segundo plano tras a chegada do boletín de notas. O fracaso escolar convértese, transitoriamente, no 'salvavidas' dunha familia que está a naufragar. Pero os problemas non se solucionan con outros problemas! 
Como podemos axudalos ante unhas malas notas:
 1. Toma unha actitude proactiva, identifica esta situación como un sinal de alerta e busca solucións para que  non continúe repetíndose. "É esencial non xulgar ao menor sen antes identificar as razóns polas cales presentou ese fracaso. Débese realizar unha procura de axudas necesarias e remediativas a tempo".
 2. Procura manter unha comunicación frecuente e efectiva cos mestres. Visita periodicamente a escola para avaliar o progreso académico e as posibles dificultades do teu fillo.
 3. Establece un horario consistente de estudos e identifica un lugar para iso cun ambiente adecuado, cómodo e libre de distraccións.
 4. Se a situación do fracaso tómache por sorpresa porque o menor non comunicou a súa dificultade na escola, avalía o fluxo de comunicación familiar. Tal vez é momento de revisar cadernos e discutir diariamente as tarefas que ten o menor.
 5. Descarta calquera problema de saúde. Moitos dos retos dos nenos radican en deficiencias na saúde como condicións non tratadas ou sen identificar, problemas visuais ou auditivos, entre outras.
 6. Asegúrache de que o teu fillo non atravesa problemas emocionais. É importante identificar se o menor sofre cambios difíciles como o divorcio dos pais, cambios de vivenda, acoso escolar ou a adaptación a diversas situacións no fogar. Unha avaliación psicopedagóxica  pode axudar a identificar problemas de aprendizaxe.
 7. Os pais poden sentir que o fracaso académico dos seus fillos tamén é deles, pero non deben esquecer ter coidado coas expresións que fagan respecto diso e tentar controlar as súas emocións. Este asunto debe ser tratado no fogar e coa familia encargada do menor soamente. Non se debe expoñerse ao menor a que toda a familia e amizades dos pais coñezan da súa situación, moito menos expoñelos nas redes sociais, xa que isto pode aumentar os sentimentos de vergoña e baixa autoestima.

Ningún comentario:

Publicar un comentario