xoves, 10 de marzo de 2016

Claves para a Motivación nas aulas.

A miña compañeira Celia Molares no seu blog "orientación compartida" publica esta infografía sobre a motivación nas aulas:
"A motivación é considerada como o impulso que conduce a unha persoa a elexir e realizar unha opción entre aquelas alternativas que se presentan nunha determinada situación. Entrada de Santiago Moll o obxectivo desta infografía e dar aos mestres, mestras unhas pautas para conseguir que os alumnos, alumnas teñan predisposición para cambiar a mellor."
Aclarando algunhas pautas: 
1- Definir obxectivo: só coñecendo o que se quere e como poderás ser capaz de desexalo. 
4- visualizar o cambio: os alumnos, alumnas visualicen e verbalicen os cambios para manter a motivación. 
5- Fomentar a excelencia: do que se trata é de manter a motivación pero sen pretender alcanzar a perfección do obxectivo. 
7- Superar os medos de non poder chegar ao obxectivo marcada: percepción que ten de si mesmo para conseguir facela 
9- Fuxir da dor: a motivación nace moitas veces da necesidade de cambio, un cambio que as veces ven determinado por a dor ante unha situación determinada. hai que ensinar aos alumnos que fuxindo desta dor o que se conseguirá é alcanzar o logro e non hai logro que non estea vinculado ao pracer. 

Accede a entrada completa justificaturespuesta.com

Ningún comentario:

Publicar un comentario