venres, 26 de setembro de 2014

Técnicas de Modificación de Conduta

Un dos grandes retos dos pais e nais é tratar de cambiar condutas non desexadas dos seus fillos.
As técnicas de modificación de conduta fundaméntanse nas teoría da aprendizaxe, segundo as cales a conduta depende das súas consecuencias:
  • toda conduta que ten unha consecuencia agradable tende a repetirse
  • toda conduta que non é seguida dunha consecuencia agradable tende a perderse.
En base a esta máxima: se algo nos agrada, se alguén nos eloxia o que facemos, se nos premian a nosa acción, se eloxian o que dicimos, se nos rin, se nos fan unha caricia.. REPETIMOS;
é pola contra, se quedamos desgustados, se critican o noso comportamento, se nos berran ou nos insultan, se non sacamos ningún beneficio do que facemos, se o que facemos nos prexudica ou nos fai dano....ABANDONAMOS.
Ase pois as técnicas de modificación de conduta son un conxunto de estratexias que utilizan o reforzo e o castigo para establecer ou incrementar as condutas desexadas e reducir ou eliminar os comportamentos non apropiados.
 Podes mirar as principais técnicas de modificación de conduta picando na imaxe

Ningún comentario:

Publicar un comentario